امور کنسولی

روند ترجمه گذرنامه، شناسنامه و گواهی نامه رانندگی

ترجمه گذرنامه

 

هموطنان گرامی در صورت نیازبه ترجمه گذرنامه به منظور ارائه به مقامات ذیربط کشور اوکراین،می توانند با ارائه مدارک زیر تقاضای ترجمه گذرنامه نمایند.

مدارک مورد نیاز:

1.تکمیل فرم مربوط به درخواست ترجمه شناسنامه

2.اصل گذرنامه معتبر ایرانی و یک نسخه تصویر صفحه مشخصات

3.اصل مدرک هویتی معتبر عکسدار اوکراینی و یا اصل اقامت اوکراین و یک نسخه تصویر آنها ( درصورت عدم اقامت در اوکراین ، تصویر روادید صادره )

4. پرداخت مبلغ مربوط

 

 

 

ترجمه شناسنامه

هموطنان گرامی در صورت نیازبه ترجمه شناسنامه به منظور ارائه به مقامات ذیربط کشور اوکراین،می توانند با ارائه مدارک زیر تقاضای ترجمه شناسنامه نمایند.

مدارک مورد نیاز:

1.تکمیل فرم مربوط به درخواست ترجمه شناسنامه

2.اصل شناسنامه جدید و یک نسخه تصویر کلیه صفحات آن

3.اصل سند ازدواج ایرانی و شناسنامه همسر و یک نسخه تصویر کلیه صفحات ( در صورت تاهل) در صورت درخواست متقاضی برای ترجمه صفحه اول شناسنامه نیاز به ارائه سند ازدواج ایرانی و شناسنامه همسر نمی باشد

4.اصل گذرنامه معتبر ایرانی و مدرک هویتی معتبر عکس دار محلی            ( اوکراینی) و یک نسخه تصویر صفحات مشخصات

5. پرداخت مبلغ 660 گریونا برای ترجمه کامل شناسنامه و یا 360 گریونا برای ترجمه صفحه اول شناسنامه 

تذکرات مهم :

الف- شناسنامه های مخدوش ، آبدیده ، دارای خط خوردگی و ... پس از تعویض قابل ترجمه می باشند.

ب - در صورت درج واقعه طلاق در صفحه دوم شناسنامه و تقاضا جهت ترجمه کامل شناسنامه ارائه اصل سند طلاق الزامی است.

 

 

 

ترجمه گواهینامه رانندگی

هموطنان گرامی جهت ترجمه گواهی نامه رانندگی می بایست ابتدا نسبت به ثبت درخواست استعلام گواهینامه رانندگی در سامانه تاک اقدام نمایند و بعد از دریافت نتیجه استعلام گواهینامه (از طریق ایمیل و یا سامانه تاک) برای دریافت ترجمه گواهینامه تایید شده به سفارت جمهوری اسلامی ایران در کی یف مراجعه نمایند.

فرآیند ثبت درخواست استعلام بصورت ذیل می باشد :

1.درصورتیکه قبلا در سامانه تاک ثبت نام نکرده اید با کلیک بر روی لینک ثبت نام سامانه تاک  ابتدا ثبت نام نمائید.

2.در صورت ثبت نام در سامانه تاک، با کلیک بر رویلینک ورود به سامانه تاک وارد سامانه تاک شوید.

3. فرم استعلام گواهینامه رانندگی در سامانه تاک را با بارگذاری تصویر گواهینامه، گذرنامه معتبر ایرانی و مدرک اقامتی معتبر (به صورت خوانا و در ابعاد اصلی) تکمیل و با کلیک بر روی دکمه "ثبت، کد رهگیری بر روی صفحه نمایشگر رایانه جهت اطلاع و پیگیری های بعدی، نشان داده خواهد شد. کد رهگیری مذکور متعاقبا به ایمیل شما نیز ارسال میگردد. لازم بذکر است اطلاعات فرم تکمیل شده و مدارک بارگذاری شده برای استعلام به مراکز مربوط ارسال میشود.

4. بعد از دریافت نتیجه استعلام گواهینامه (از طریق ایمیل و یا سامانه تاک) برای دریافت ترجمه گواهینامه تایید شده، به همراه مدارک ( اصل گواهینامه و گذرنامه معتبر ایرانی و کد رهگیری ) به سفارت جمهوری اسلامی ایران –کی یف مراجعه نمایید.

 توجه :

- در صورت نیاز به بررسی وضعیت صحت صدور و تعلق گواهینامه رانندگی مراتب از حوزه محل صدور استعلام و پس  از وصول پاسخ و ارائه مدارک درخواستی فوق ترجمه به زبان اوکراینی ارائه می گردد.