امور کنسولی

روادید

با توجه به راه اندازی سامانه الکترونیکی درخواست روادید در سفارت جمهوری اسلامی ایران در کی یف؛ ضروری است از این پس متقاضیان دریافت روادید با مراجعه به سایت: E_visa.mfa.ir نسبت به درج اطلاعات کامل خود در بخش مربوطه ( بخش ثبت درخواست روادید ) اقدام نمایند و پس از دریافت کد رهگیری اخذ شده از سیستم ، به سفارت مراجعه نمایند.

لازم به ذکر است ثبت درخواست روادید از سوی متقاضی، الزامی برای صدور روادید ایجاد نمی کند.