امور کنسولی

سامانه تخصصی کنسولی و امور ایرانیان

به اطلاع کلیه هموطنان گرامی می رساند در راستای طرح یکپارچه سازی سامانه تخصصی کنسولی و امور ایرانیان، کلیه فرمهای مورد نیاز، قوانین و مقررات کنسولی به همراه فهرست مدارک مربوطه با قابلیت تکمیل در محیط رایانه جهت استفاده ایرانیان مقیم خارج از کشور با مراجعه به آدرسهای ذیل قابل دسترسی می باشد.

http://econsulate.mfa.ir

هموطنان عزیز می توانند قبل از مراجعه حضوری به بخش کنسولی، کلیه اطلاعات لازم به همراه فرمهای مربوطه را از آدرسهای مذکوراستخراج نمایند.