امور کنسولی

روند صدور انواع گواهی

گواهی عدم سوء پیشینه

   ایرانیان عزیز مقیم در حوزه سفارت جمهوری اسلامی ایران در کی یف در صورت نیاز به گواهی عدم سوء پیشینه به منظور ارائه به مقامات کشور اوکراین می توانند با مراجعه به سفارت و ارائه مدارک ذیل درخواست صدور گواهی عدم سوء پیشینه نمایند. 

مدارک مورد نیاز:

 1. ثبت نام در سامانه تاک (لینک سامانه تاک)
 2.  مرحله ورود به سامانه تکمیل اطلاعات فردی و اسکن اصل شناسنامه ؛ کارت ملی و گذرنامه معتبر ایرانی  
 3. . پس از ثبت نام در سامانه تاک و اخذ کد رهگیری با اصل مدارک بارگذاری شده ( شناسنامه ، کارت ملی و گذرنامه ) جهت اخذ اثر انگشت به سفارت مراجعه فرمایید.
 4. پرداخت مبلغ 1080 گریونا در محل نمایندگی

تذکرات مهم:

- حضور متقاضی برای اخذ اثر انگشت  در محل سفارت الزامی است.

- مدارک مربوط به صدور گواهی عدم سوپیشینه پس از اخذ آثار انگشتان بطور الکترونیکی از طریق سامانه تاک به اداره کل پلیس بین الملل ارسال می گردد و پس از صدور گواهی که معمولا حدود دو ماه بطول می انجامد، متقاضی می تواند کپی برابر اصل آن که به زبان انگلیسی صادر شده است و یا ترجمه گواهی به زبان اوکراینی را به مقامات محل ارایه دهد ( پرداخت مبلغ 13 یورو درصورت درخواست ترجمه گواهی مذکور به زبان اوکراینی )

- مدت اعتبار گواهی عدم سوپیشینه که توسط پلیس بین الملل صادر می گردد 6 ماه می باشد.

- گواهی های عدم سوپیشینه که در ایران به زبان فارسی صادر شده است درصورتی به زبان اوکراینی ترجمه می شود که در ایران ترجمه و توسط اداره فنی دادگستری و سپس توسط اداره تایید اسناد وزارت امور خارجه در تهران تایید شده باشد ( لازم به ذکر است مدت اعتبار گواهی های فارسی صادره در ایران یک ماه می باشد ).

 

 

صدور گواهی آدرس

         هموطنان عزیز درصورت نیاز به گواهی آدرس به منظور ارائه به مقامات ذیربط کشور اوکراینمی توانند با ارائه مدارک زیر تقاضای صدور گواهی آدرس نمایند:

مدارک مورد نیاز:

 1. تکمیل فرم های مربوط
 2.  اصل شناسنامه و گذرنامه متقاضی و یک نسخه تصویر کلیه صفحات
 3. ارایه مدرک ( از قبیل اجاره نامه ، سند ملکی ، قبض آب و برق ، ...) که نشان دهنده آدرس متقاضی باشد ( درصورت عدم ارایه مدارک ، متقاضی نسبت به تکمیل فرم مربوط به اعلام آدرس و تصدیق امضای متقاضی در محل سفارت اقدام می کند )
 4. اصل و تصویر مدرک اقامتی
 5. پرداخت مبلغ 390 گریونا ( و مبلغ360 گریونا بابت تصدیق امضای متقاضیانی که مدارک نشان دهنده آدرس را ارایه نکرده اند )

 

 

صدور گواهی تأهل

         هموطنان عزیز درصورت نیاز به گواهی تأهل به منظور ارائه به مقامات ذیربط کشور اوکراینمی توانند با ارائه مدارک زیر تقاضای صدور گواهی تأهل نمایند:

مدارک مورد نیاز:

 1. تکمیل فرم مربوط
 2.  اصل شناسنامه متقاضی و همسر و یک نسخه تصویر کلیه صفحات
 3.  اصل سند رسمی ازدواج( ایرانی) و یک نسخه تصویر کلیه صفحات آن
 4.  اصل گذرنامه معتبر ایرانی متقاضی یا مدرک معتبر عکس دار هویتی و یا اقامتی (اوکراینی)
 5. پرداخت مبلغ 660 گریونا

 

 

گواهی تجرد

     هموطنان گرامی در صورت نیاز به گواهی تجرد به منظور ارائه به مقامات ذیربط کشور اوکراینمی توانند تقاضای صدور گواهی تجرد نمایند

مدارک لازم :

 1.  تکمیل فرم مربوط
 2.  اصل شناسنامه جدید و یک نسخه تصویر کلیه صفحات آن
 3. پرداخت مبلغ 340 گریونا
 4.  اصل گذرنامه معتبر ایرانی یا مدرک هویتی معتبر عکس دار محلی (اوکراینی)

تذکرات مهم :

الف- در صورتی که شناسنامه متقاضی المثنی باشد ، صدور گواهی تجرد مشروط به دریافت مجوز از سازمان ثبت احوال کشور می باشد

ب - چون دریافت مجوز از مرکز برای صدور گواهی تجرد دارندگان شناسنامه المثنی بین 3 هفته تا 3 ماه  به طول می انجامد لذا پیشنهاد می گردد در صورت تعجیل برای دریافت گواهی ، با حضور در سفارت نسبت به تایید وکالتنامه ای که در سامانه تاک تنطیم کرده اید اقدام کرده و سپس اصل وکالتنامه تایید شده را به همراه اصل شناسنامه برای وکیل در ایران ارسال نمایید و وی را راهنمایی نمایید تا به سازمان ثبت احوال کشور –اداره کل ثبت احوال امور خارجه مراجعه و نسبت به ارائه تقاضا و دریافت گواهی تجرد اقدام نموده و گواهی مذکور را از طریق وزارت امور خارجه –اداره سجلات و احوال شخصیه برای این سفارت ارسال نماید.

 

 

صدور گواهی نسبت

         هموطنان عزیز درصورت نیاز به گواهی نسبت به منظور ارائه به مقامات ذیربط کشور اوکراینمی توانند با ارائه مدارک زیر تقاضای صدور گواهی نسبت نمایند:

مدارک مورد نیاز:

 1. تکمیل فرم مربوط
 2.  اصل شناسنامه و گذرنامه متقاضی و یک نسخه تصویر کلیه صفحات
 3. اصل شناسنامه و گذرنامه فرزندان و یا بستگان ( شامل پدر ، مادر ، برادر و خواهر ) که نیاز به گواهی نسبت دارند و یک نسخه تصویر کلیه صفحات آن
 4. اصل و تصویر مدرک اقامتی
 5. پرداخت مبلغ 390 گریونا