امور کنسولی

آیین نامه سازمان امور دانشجویان جهت ارزشیابی مدارک تحصیلی دانشجویان

به اطلاع دانشجویان شاغل به تحصیل دراوکراین، ایرانیان و علاقمند به تحصیل می رساند، بر اساس آیین نامه جدید سازمان امور دانشجویان شیوه ارزشیابی مدارک تحصیلی دانشجویانی که از اول سپتامبر 2013 در دانشگاههای اوکراین شروع به تحصیل خواهند کرد تغییر یافته است.

لیست دانشگاه های مورد تائید در اوکراین بدین شرح می باشد:

همچنین این اطلاعات در سایت وزارت علوم جمهوری اسلامی ایران به آدرس http://www.msrt.ir نیز قابل دریافت می باشد.

 دانشگاه‌های‌ گروه یک

  1National Technical University of Ukraine (Kiev Polytechnical Institute), Ukraine 

2- University of Taras Schevchenko 

3-  Kyiv National University of Construction and Architecture 

4- National Technical University 'Kharkiv Polytechnical Institute' 

5- National Aviation University 

6-  National Aerospace University (Kharkiv Aviation Institute)   

7- Kharkiv State Technical University of Construction and Architecture .

8- Kharkiv National University of Radio Electronics

9- National Academy of Sciences of Ukraine

 

 دانشگاه‌های‌ گروه دو

1- National P.I Caikovsky Musical Academy      

  2- Kyiv National University of Design and Technology

  3-  Sumy State University 

  3- درمقاطع کارشناسی وکارشناسی ارشد کلیه رشته ها ودر مقطع دکترا صرفا" رشته های اقتصاد، مکانیک، الکترونیک، فیزیک و مدیریت

  4-  National Metallurgical Academy of Ukrain 

  4- در مقطع کارشناسی کلیه رشته ها، در مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا صرفا" رشته های فنی و مهندسی

5- Kyiv National Linguistics University

6-  National Agricultural University of Ukrain 

- Kharkiv State Automobile and Highway Technical University

8- Kharkiv State Municipal Academy

9- Karazin Kharkiv National University

10- European University

10- صرفا" تاسطح کارشناسی ارشد در دانشکده های اقتصاد و مدیریت، سیستم های اطلاعات و تکنولوژی.

11- Odesa National Maritime Academy

12- National University of Shipbuilding ‘Admiral Makarov’ (NUS)

13- Zhytomyr State ‘Ivan Franko’ University

13- صرفاً در رشته های علوم انسانی، علوم پایه و تربیت دبیری

14- Odessa State Academy of Civil Engineering and Architecture

14- صرفاٌ در رشته های عمران، ساختمان، معماری و رشته های مرتبط با آنها

15- Donetsk National Technical University