امور کنسولی

ساعات کاری و شماره تماس بخش کنسولی

ساعات کاری حضوری بخش کنسولی از دوشنبه تا جمعه به غیر از روزهای تعطیل از ساعت 9 لغایت 12/30 دقیقه می باشد.

زمان پاسخگویی تلفنی بخش کنسولی نیز از ساعت 15 لغایت 17 در روزهای کاری است.

شماره تماس جهت پاسخگویی تلفنی بخش کنسولی : 0442538828