امور کنسولی

تایید اسناد تجاری و بازرگانی

تایید اسناد تجاری و بازرگانی

 اوراق و اسناد تجاری بطور معمول در اشکال زیر برای تسجیل ارایه می شوند:

گواهی مبدا(CERTIFICATE OF ORIGIN )

صورت حساب( SALES INVOICE )

گواهی بهداشتی و یا آنالیز( HEALTH CERTIFICATE OR CERTIFICATE OF ANALYS )

گواهی حمل(BILL OF LANDING )

وکالتنامه(POWER OF ATTORNEY )

تصدیق اعتبار و سرمایه شرکتها و یا بازرگانان

 (CAPITAL & CREDIT CERTIFICATE OF THE INDIVIDUAL BUSINESSMEN OR COMPANIES)

تصدیق شرکتنامه(ARTICLE OF ASSOCIATION )

انتخاب نماینده(LETTER OF APPOINTING REPRESENTATIVE )

 و...

 مدارک لازم :

1.اصل اوراق و اسناد تجاری که از سوی وزارت امور خارجه اوکراین یا اتاق بازرگانی اوکراین (مهر اصلی) مورد تصدیق قرار گرفته اند به همراه یک نسخه تصویر خوانا از کلیه مدارک ارایه شده

2.  پرداخت هزینه تایید و تصدیق اسناد در محل نمایندگی بر اساس نرخ تعرفه ها

 

 توجه :

الف- مهر و امضای مراجع ذیصلاح محل ذیل اسناد مورد تسجیل می بایست معتبر و با نمونه مهر و امضای موجود درآرشیو بخش کنسولی نمایندگی کاملاً مطابقت داشته باشند.

ب- تسجیل مدارک مخدوشه یا دارای خط خوردگی و لاک گرفتگی امکان پذیر نمی باشد

پ- چنانچه صورتحساب فروش فاقد جمع بهای کالا باشد و یا درخواست تسجیل گواهی مبداء و گواهی بهداشتی یا آنالیز بدون ارایه صورتحساب باشد براساس مقررات حداکثر هزینه مندرج در تعرفه کنسولی از متقاضی تسجیل اخذ می گردد.

ت- بابت تسجیل نسخه های دوم یا سوم و یا بیشتر (صورت حساب, گواهی منشاء و ..... که با حروف"B","C" و .... علامت گذاری شده و همانند نسخه اول می باشند می بایست همانند اصل آنها دارای مهر و امضای مراجع معتبر باشند.

ث - اسناد تجاری، همانند صورتحساب، گواهی مبدا و غیره، که در اوکراین و توسط شرکتهای تجاری و خدماتی صادر می شوند، صرفا پس از تایید نمایندگی جمهوری اسلامی ایران از لحاظ حقوقی در ایران دارای اعتبار می باشند. تایید اسناد همواره بدون توجه به متن سند می باشد، لذا مهم نیست که سند مربوطه به زبان اوکراینی ، روسی و یا انگلیسی صادر شده باشد، بلکه زبان سند تجاری بستگی به نیاز طرف تجاری شما در ایران دارد.

 

ج - این سفارت صرفا صحت مهر و امضای مقامات رسمی اوکراینی، مانند اتاق بازرگانی، وزارت خارجه و امثالهم را تایید نموده و محتوای سند را تایید و یا تکذیب نمی کند.

چ - کلیه اسناد تجاری و تصدیق گواهی امضاء که بصورت ترجمه فارسی بوده قابل تائید نمی باشد و برای ترجمه این گونه اسناد بایستی به مراکز دارالترجمه معتبر  داخل کشور جمهوری اسلامی ایران مراجعه شود .لذا  مدارکی که در داخل اوکراین ترجمه های فارسی می شوند  برای مقامات ذیربط درایران قابل قبول  نمی باشد