امور کنسولی

تسهیلات جدید تردد مشمولین مقیم خارج از کشور

به اطلاع کلیه هموطنان مقیم اوکراین می رساند با توجه به تصمیم متخذه، کلیه مشمولین ایرانی مقیم خارج از کشور که حداقل سه سال در خارج اقامت داشته باشند می توانند به مدت سه ماه و حداکثر دو بار در سال تا تاریخ 30/12/1395 به کشور سفر کنند.

بدیهی است این دسته از افراد قبل از سفر به کشور ضمن مراجعه به سفارت باید اقدامات لازم را جهت درج مهر مربوطه بعمل آورند.

ضمنا تردد آندسته از مشمولان که در سال جاری برای بار اول به کشور وارد گردیده اند در صورت عدم انقضای مدت اقامت سه ماهه با دریافت مهر خروج جدید برای بار دوم به کشور نیز امکان پذیر خواهد بود. 

شایان ذکر است در موارد استثنایی اجازه خروج برای بار سوم با ارائه درخواست متقاضی با ذکر علت موجه، تصویر صفحات مشخصات و آخرین ورود و خروج در گذرنامه، پس از اخذ مجوز از اداره امور ایرانیان امکان پذیر است.

سفارت جمهوری اسلامی ایران در اوکراین