سفیر

 

جناب آقای دکتر منوچهر مرادی، سفیر فوق العاده و تام الاختیار جمهوری اسلامی ایران در اوکراین و آکرودیته در مولداوی

 

شرح حال:

الف- اطلاعات شخصی:

 • نام و نام خانوادگی: منوچهر مرادی
 • تاریخ و محل تولد:  1340 / کرمانشاه
 • تحصیلات :دکترای روابط بین الملل از دانشگاه علامه طباطبایی تهران
 • زبانهای خارجی: مسلط به زبان انگلیسی و آشنایی با زبانهای روسی و اسپانیایی
 • وضعیت تاهل:متاهل، دارای دو دختر و یک پسر

 

ب- سوابق حرفه ای:

 • سفیر جمهوری اسلامی ایران در اوکراین از سال 1397
 • سفیر آکرودیته جمهوری اسلامی ایران در مولداوی از سال 1397
 • رئیس اداره اول کشورهای مشترک المنافع (کشورهای فدراسیون روسیه، اوکراین، بلاروس، مولداوی) ، 1397- 1392
 • سفیر جمهوری اسلامی ایران در کشور قرقیزستان –1392- 1388
 • رایزن یکم و رئیس مرکز مطالعات کشورهای مشترک المنافع وزارت امور خارجه ، 1388 -1382
 • رایزن دوم و معاون سفارت جمهوری اسلامی ایران در اسپانیا، 1382-1378
 • رایزن دوم و رئیس اداره دوم مشترک المنافع وزارت امور خارجه (کشورهای آذربایجان، قزاقستان، قرقیزستان، ازبکستان، ترکمنستان و تاجیکستان) ، 1378 –1377
 • دبیر اول و معاون اداره اول مشترک المنافع وزارت امور خارجه (کشورهای فدراسیون روسیه، اوکراین، گرجستان، مولداوی، بلاروس و ارمنستان) ، 1377-1374
 • دبیر دوم و کارشناس سیاسی سفارت جمهوری اسلامی ایران در مسکو ، 1374 -1370
 • دبیر سوم و کارشناس میز اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی در اداره هفدهم وزارت امور خارجه (کشورهای اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی- چک و سلواکی و مغولستان) وزارت امور خارجه، 1368-1370
 • ورود به وزارت امور خارجه ، 1368

ج- فعالیت های علمی و پژوهشی:

 • مولف آثار علمی متعدد از جمله تالیف سه جلد کتاب با عناوین: «اتحاد استراتژیک جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه –عوامل موثر و چشم انداز » (1396)؛ «قومیت و اقوام در فدراسیون روسیه »(1387)؛ «همکاری جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اروپا در قفقاز جنوبی: حدود و امکانات » (1386)
 • نگارش و ارایه مقالات متعدد در نشریات و سمینارهای مختلف داخلی و بین المللی:
 • کسب رتبه نخست پژوهشگر برگزیده سال 1385 وزارت امور خارجه از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری
 • سردبیر فصلنامه مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز ، 1388- 1384
 • سردبیر فصلنامه روسی زبان آمودریا ، 1388- 1385
 • استاد افتخاری دانشگاه علوم انسانی بیشکک –قرقیزستان، 1390