فرهنگ

مردمشناسی:

          نژاد اوکراینی از گروه نژادهای اسلاو شرقی می باشد . اوکراینی ها 73 درصد جمعیت را تشکیل می دهند. روسها بزرگترین اقلیت نژادی در این کشور به حســـاب می آیند که بیش از یک پنجم جمعیت اوکراین را تشــکیل می دهند. طبق آخرین آمار در حدود 500 هزار نفر یهودی در اوکراین زندگی می کنند که حدود یک درصد جمعــیت اوکراین را شامل می شود. اقــــــوام دیگر ساکن در اوکراین شامل بلاروسها 8 درصد، مولداویائی ها 6 درصد، بلغارها 5 درصد،لهستانیها 8/1 درصدو مابقی مجارها، یونانیها، رومانیائی ها و تاتارها می باشند.

زبان :

          زبان مردم اوکراین از گروه زبان های اسلاوهای شرقی است و شباهت زیادی به زبان روسی دارد. به عبارت دیگر لغات مورد استفاده درزبان اوکراینی بیشتر برگرفته از زبان لهستانی است ولی دستور زبان آن بـه ماننــد زبان روســی مــی باشد. زبان روسی بیشترین رواج را پس از زبان اوکراینی دراین کشور دارد. ضمنا الفبـای زبان اوکراینی نظیر زبان روسی سیریلیک می باشد و تفاوت میان این دو اندک است. براساس قوانین مصوب کنونی، تمامی مکاتبات رسمـی در کشور به زبان اوکراینی صورت می پذیرد.

مذهب :

تا سال 988 میلادی ساکنین اوکراین فعلی نیز به مانند بسیاری از مردم اروپا بت پرست بودند ولی با پذیرش آئین مسیحیت از سوی پرنس ولادیمیر این کشور نیز مسیحی شد. در سال 1054 بدنبال تکفیر متقابل پاپ روم و پاتریاک بیزانس مذهب ارتدوکس توسط پاتریاک بیزانس بوجود آمد و کشورهای زیادی از جمله دولت شهر روس کی یف ( اوکراین، روسیه و بلاروس فعلی) ارتدوکس گردیدند و به همین دلیل بیشتـر مردم اوکــراین تابع کلیسای ارتدوکس بوده و اقلیــتی  تابع کلیسای کاتولیک می باشند که بیشتر ساکن نواحی غرب اوکراین هستند. عــلاوه بر ارتدوکسها و کاتولیک ها، پیروان مذهب پروتستان و برخی فرق مسیحی نیز در اوکراین وجود دارند. یهودیان هم دارای کنیسه های مختلف هستند (در کی یف2 کنیسه ) که مراسم مذهبی خود را انجام می دهند.

شایان ذکر است کلیسای ارتدوکس اوکراین تابع پاتریارک مسکو بود ولی طبق مصبه شورای کلیسایی قسطنطنیه در اکتبر 2018 و متعاقب تلاش های اوکراین برای استقلال کلیسا، اقدامات اولیه برای استقلال کلیسای ارتدوکس اوکراین از کلیسای مسو اتخاذ شده است؛ هر چند این موضوع با واکنش تند کلیسای مسکو همراه گشته است.

مسلمانان :

اگرچه آمار رسمی از مسلمانان اوکراین موجود نیست ولی رقم تقریبی مسلمانان اوکراین 2 میلیون نفر برآورد شده است که عمدتا در شبه جزیره کریمه ساکن می باشـند ولی در ســایر شهرهای اوکراین به مانند کی یف، دانتسک، زاپاروژیه، لوگانسک و غیره  زندگی میکنند و عمدتا از اقوام تاتار، داغستانی و آذربایجانی می باشند. آذریها شیعه اثنی عشری بوده و مابقی اهل تسنن هستـند. دین مبین اسلام توسط ترکهای عثمانی و بازرگانان کشورهای شرقی در اوکراین رواج پیدا کرد  و گفتنی است در حال حال حاضر بیش از دهها تشکل اسلامی در اوکراین مشغول به فعالیت می باشند. در شبه جزیره کریمه مساجد زیادی وجود دارد ولی در سایر شهرها مسلمانان بدلیل عدم وجود مسجد برای انجام تکالیف دینی مشکل دارند. در شهر کی یف نیز اهل تسنن مساجدی احداث نموده اند.

جهت قبله در کی یف: 17درجه و 35 دقیقه به سمت جنوب شرقی