ساختار سیاسی

 

 جمهوری (ریاستی)  

 نوع حکومت و ساختار سیاسی

 24 اوت 1991 سالروز استقلال از اتحاد جماهیر شوروی و روز استقلال این کشور است.

 

 سالروز استقلال

 قوه مجریه: رئیس جمهور، نخست وزیر و هیات دولت

 قوه مقننه: شامل پارلمان تک مجلسی با اعتبار 5 ساله با 450 کرسی

 قوه قضائیه: شامل دیوان عالی ، دیوان قانون اساسی ، دادستان کل، دادگاههای محلی و وزارت   دادگستری است.

  قوای حکومتی  

 رئیس جمهور: پترو پوروشنکو (از سال 2014، انتخابات آتی ریاست جمهوری در آوریل سال   2019 برگزار می گردد).

 نخست وزیر: ولادمیر گرویسمن (از سال 2016، با معرفی و تایید پارلمان)

 رئیس پارلمان (ورخونا رادا): آندری پاروبی (از سال 2016، انتخابات آتی پارلمانی در اواخر   سال   2019 برگزار می گردد).

    مقامات